Amsterdam, Noord-Holland

info@ritzzorg.com

Ma - Vrij 8.00 - 18.00
Zaterdag - Zondag GESLOTEN

RITZ Zorg

Welkom bij

RITZ

Zorg

Alle zorgprofessionals zijn ervaren, gediplomeerd BIG-geregistreerd en beschikken over een VOG-verklaring.

Residentiële, Intramurale, Transmurale Zorg.

RITZ Zorg

Persoonlijke zorg met een bijna thuis beleving
Uiteindelijk is het ons doel om de zorgverlening doelmatiger en efficiënter te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onze contactformulier.

CONTACTFORMULIER
RITZ Zorg

RITZ Zorg is een kleinschalig wooninitiatief waarbij zorg wordt geleverd die is gericht op de persoonlijke wensen en behoeften van de zorgafnemer, zodat in de beleving een bijna-thuis-huis ervaring wordt verkregen, door een sfeer die de gewenste thuissituatie van de zorgafnemer zo veel mogelijk benadert. De zorg wordt in samenwerking met zorgpartners op een doelmatige wijze ingezet die nauw aansluit bij de persoonlijke wensen en behoeften van de zorgafnemer met oog voor de verschillende culturele achtergronden. Lees meer

RITZ Zorg staat voor
Residentiële, Intramurale, Transmurale Zorg.

Persoonlijke zorg met een bijna thuis beleving

  • Het centraal stellen van de mens en de zorgbehoefte
  • Non-bureaucratische zorg
  • Zorg met aandacht

RITZ Zorg heeft als functie; het bieden en verlenen van persoonlijke hoogwaardige zorgdiensten in een kleinschalige woonomgeving, inclusief 24uurs zorggarantie, met oog voor persoonlijke aandacht aan de kwetsbare groepen die geborgen kunnen wonen met behoud van zelfregie en ondersteund worden waar nodig in het bevorderen van hun welzijn en kwaliteit van leven, in een sfeervolle huiselijke omgeving. 

Visie

Om tegemoet te komen aan de complexe en diverse zorgbehoefte, alsook aan de verwachte verdubbeling van de zorgvraag, zien wij ons genoodzaakt om middels RITZ in te springen op deze zorgelijke actuele behoefte binnen de zorg, met het accent op het bevorderen van de samenhang tussen lichamelijke, sociale, mentale en de verschillende leefgebieden van de client, waarbij het uitgangspunt ‘zorg op maat’ centraal staat.

Missie

Het is onze missie om zowel de zorgverlener als ook de zorggebruiker optimaal te faciliteren door;

Doelmatige samenwerking in de zorg aan te gaan met zorgpartners van verschillende disciplines, Maatwerk bieden door naast de behoefte voor verpleging en verzorging ook de gewenste kwaliteit van leven van de zorgafnemer als uitgangspunt te nemen bij de zorgverlening en ondersteuning, waarbij er ruimte wordt geboden voor een actievere participatie van de cliënten bij hun eigen zorgproces.

Uiteindelijk is het ons doel om de zorgverlening doelmatiger en efficiënter te maken.

DOELGROEPEN
  • Ouderen met chronische pijnen met als gevolg een afnemende zelfredzaamheid;
  • Patiënten die uit het ziekenhuis worden ontslagen maar waarbij het onverantwoord is om hen naar huis te sturen;
  • Mensen die voor langere tijd of tijdelijk even niet naar huis kunnen, omdat goede opvang, verzorging en revalidatie anders niet gewaarborgd kunnen worden;
  • Patiënten waarbij vanwege een achteruitgang in de gezondheidssituatie een kortdurende opname nodig is.

Hierbij een impressie van onze zorglocatie